•  

  Pocałunki są tym,
  co pozostało
  z języka raju.

  Cyt. Józef Conrad – Korzeniowski

 •  

  Miłość jest aktem wiary. Kto ma mało wiary, ten dozna mało miłości.

  Cyt. Erich Fromm

 •  

  Miłość nie ma wieku
  i wciąż się rodzi.

  Cyt. Blaise Pascal

 •  

  Prawdziwie kochasz
  wtedy, kiedy
  nie wiesz
  dlaczego.

  Cyt. Lew Tołstoj

 •  

  Miłość nie jest słowem
  – jest obecnością.

  Cyt. Zbigniew Trzaskowski