Dlaczego jesteśmy sami?

Dlaczego jesteśmy sami

Życie w związku. Czy jest lepsze od życia bez partnera ? Nie wiemy, ale większość z nas tęskni za związkiem. Chcemy żeby ktoś dzielił z nami nasze radości i nasze smutki. Nawet jeżeli nie będzie mógł nam pomóc, prawdziwie nas wysłucha. Obdarujemy się wzajemnym zaufaniem. Znajdziemy tolerancję dla naszych niedoskonałości i wsparcie dla naszej potrzeby rozwoju dzień po dniu. W Polsce co piąta dorosła osoba jest wolna. W Warszawie co trzecia. D l a c z e g o ?

Nasz styl życia

Jak mamy się rozpoznawać – my – ludzie wolni ? Zniknął symbol obrączki. Kiedyś wystarczyło spojrzeć na dłoń kogoś, kto stanął obok, żeby wiedzieć czy jest wolny, czy nie. Teraz …

Pracujemy dużo, często w stałych zespołach. Bywa, że są to grupy typowo kobiece lub typowo męskie – nie ma w nich okazji do zawierania męsko – damskich znajomości. Często też obawiamy romansów w pracy. Większość z nich źle się kończy.

Media w Polsce mówią, że przypadkowe znajomości są niebezpieczne. Obawiamy się więc odpowiadać na gesty osób nieznajomych. Obawiamy się także, co inni o nas pomyślą i powiedzą, skoro nawiązujemy przypadkowe kontakty.

To przyczyny, które leżą w świecie zewnętrznym.

A co dzieje się w nas ?

Błędny kod. Kiedy byliśmy mali czytaliśmy piękne bajki o tym jak królewicz znajdował przypadkiem królewnę, a potem żyli długo i szczęśliwie. Romantyczne historie znajdujemy
w filmach i kolorowych magazynach. Mamy więc zakodowane, że szczęście osobiste ma spotkać nas samo. Szukanie go oznaczałoby desperację, albo to, że brakuje nam zalet, skoro sami „jakąś metodą” mielibyśmy się posłużyć. To błędne podświadome przekazy. Na nasze szczęście „nauczyliśmy się” ich, a więc możemy także „nauczyć się” innych – prawidłowych przekonań.

Co wskazuje rozsądek ? Jak działamy, kiedy chcemy coś zrobić, coś osiągnąć ? Po prostu, jesteśmy racjonalni. Kiedy chcemy potańczyć idziemy do klubu tańca. Kiedy chcemy nauczyć się języka obcego idziemy na kurs. Kiedy chcemy mieć książkę idziemy do księgarni. Nie myślimy,
że to książka nas znajdzie. Nie liczymy na to, że ktoś nam ją przypadkiem na ulicy podaruje
albo zostawi ją na pobliskiej ławce. Idziemy do księgarni – „nasza” książka tam jest.

Z n a l e z i e n i e p a r t n e r a ,
d z i a ł a n i e żeby go znaleźć, z a l e ż y o d n a s.
P r z y p a d e k może nam się n i g d y nie zdarzyć.

Jak możemy się znaleźć ?

Studio CON TE to miejsce dla ludzi wolnych, którzy mogą i chcą budować związek. Przyjmują zaproszenie na spotkanie. Przychodzą. Pokazują swoją twarz. Mówią o swoich zainteresowaniach, swojej pracy, swoich osobistych marzeniach. Rozmawiamy o tym, co dobrego, wartościowego
w Studiu CON TE się dzieje. To uczciwe, jasne postawienie sprawy. Tak robią osoby, które mogą
i chcą budować związek.