Program platynowy

Trwa do 24 miesięcy. Przez czas do 24 miesięcy będziemy Ci przedstawiać propozycje zgodne, albo zbieżne z Twoimi oczekiwaniami.
Dłuższy program możesz wybrać, bo tak czujesz. To ważny powód. A może podejdziesz racjonalnie. Wiesz, że szukasz wyjątkowej osoby, lub jesteś wyjątkową osobą, więc na to zadanie może być potrzebne więcej czasu.
Zawieszenie do 4 miesięcy. Kiedy spotkasz osobę, z którą zapragniesz spotykać się tak, że nie zechcesz otwierać kolejnych znajomości, zawiesić program. Poznacie się bliżej, zdecydujesz, czy chcesz wrócić do programu, czy już nie – kiedy poczujesz zaufanie, zaczniecie tworzyć związek. Głębszy, oparty na wyłączności, z perspektywą na przyszłość.
Dłuższe zawieszenie daje więcej czasu na tę decyzję. Możesz jej potrzebować Ty. Może poznana, bliska Ci osoba potrzebuje więcej czasu na podjęcie tej decyzji.