Test psychografologiczny

Odrobina teorii

Psychografologia jest dziedziną psychologii. Nie da się grafologii od psychologii oddzielić. Nie musisz być jednak profesjonalnym psychologiem, żeby „pobawić się” w psychografologa, jeżeli zrobisz to z uśmiechem, ze zdrowym dystansem.

Pismo jest niepowtarzalne jak linie papilarne, jest informacją tak jak wykres pracy serca i pracy mózgu. Czy dostrzeżesz w zapisanych słowach spontaniczność, wrażliwość, ambicje, siłę wewnętrzną, zdolność do wnikliwej obserwacji ? A może to będzie obowiązkowość, stosunek do autorytetów, do seksu i pieniędzy ? I jeszcze podpis … Twoja wizytówka.

Obejrzysz Twoje pismo, ale ważny, ważna jesteś Ty. Pismo może pomóc, potwierdzić to, co o sobie już wiesz i odkryć to, czego jeszcze nie wiesz. Ważne, żebyśmy lubili siebie, poznawali siebie z ciekawością… Dobrze, że zawsze coś jest do odkrycia.
Pamiętaj, żeby traktować to jak zabawę.
Nie dlatego, że psychografologia jest złym „testem”, tylko Ty nie jesteś jeszcze
„biegłym” psychografologiem.
Wyciągaj wnioski na swoją korzyść.
Ciesz się zaletami, które masz. To na nich możesz oprzeć swój sukces.

Zaczynamy

Weź gładką kartkę formatu A4, długopis, pióro, ołówek – coś czym najbardziej lubisz pisać. Weź też linijkę. Usiądź wygodnie i napisz około 2/3 strony swobodnym tekstem (nie wierszem, nie w punktach) i podpisz się. Pamiętaj, pismo nie musi być „ładne”, żeby było „dobrze”. Możesz nie być estetą, ale być prawym człowiekiem. Nasz test obejmie tylko te elementy pisma, które stosunkowo łatwo określić. Poszukaj siebie.

Wielkość pisma

„o” i „n” niższe niż 0,3 mm – pismo małe
„o” i „n” wyższe niż 0,5 mm – pismo duże
Pismo duże
Osoba, która chce być zauważona. Oczekuje przestrzeni, energiczna, ma poczucie własnej wartości, siły i ważności, dynamiczna.
Pismo małe
Osoba trzeźwo ocenia znaczenie jednostki, jej wiedzę i umiejętności w obliczu wszechświata. To jest podstawą skromności, chroni przed zarozumialstwem.
Pismo bardzo małe
Osoba o niskim poczuciu własnej wartości, wrażliwa, skromna. Może oszczędna.

Pochylenie pisma

Diagnozujemy „o”
Pismo pionowe
Osoba racjonalna, opanowana. Może być zorganizowana, uporządkowana, cierpliwa.
Pismo prawoskośne (pochylone jak kursywa)
Osoba spontaniczna, uczuciowa, nastawiona na kontakty z ludźmi. Może być energiczna. Pragnie uznania i czułości, łatwo daje się porwać ideałom.
Pismo lewoskośne (pochylone odwrotnie niż kursywa)
Osoba refleksyjna, rozważna, opanowana, zamknięta w sobie. Może być postrzegana jako zarozumiała. Może mieć złe doświadczenia, które mówią „nie wychylaj się”.
Pismo o zmiennym pochyleniu
Osoba przeżywa wewnętrzne wątpliwości. Jak jest lepiej ? Czy kierować się sercem, czy rozsądkiem ?

Szerokość pisma

Diagnozujemy „o” lub „n”
Wpisane w kwadrat – norma
Wpisane w stojący kwadrat – pismo wąskie
Wpisane w leżący kwadrat – pismo szerokie
Pismo wąskie
Osoba nie ma, albo nie potrzebuje wiele miejsca w życiu, ogranicza się. Może jej brakować poczucia humoru, albo radości życia. Może mieć poczucie, że zmusza się do czegoś. Czasem dumna, albo krytyczna.
Pismo szerokie
Osoba pozytywnie nastawiona do życia, optymistyczna. Cieszy się życiem. Ma poczucie humoru, „bierze” z życia, bywa hojna w stosunku do innych. Może ujawniać przedsiębiorczość, chcieć stanowić autorytet, zajmować stanowiska kierownicze.

Czytelność pisma

Pismo czytelne
Osoba szanująca siebie, też innych, szczera.
Pismo nieczytelne
Osoba, która woli zostać nie „rozkodowana”. Pamiętaj, każdy ma do tego prawo – nie oceniaj.

Wzbogacenie pisma

Pismo wzbogacone = ozdobne
Pismo wzbogacone
Osoba uzdolniona artystycznie, wrażliwa na piękno, z wyobraźnią.
Pismo bardzo wzbogacone
Osoba lubi zwracać na siebie uwagę, czarować. Może ma w sobie trochę dziecka.

Kropki nad „i”

Kropka wysoko
Osoba uduchowiona, może ambitna, może marzycielska. Czasem łatwo „zapalająca się”.
Kropka nisko
Osoba praktyczna.
Kropka jak kółko
Osoba ma problem, z którego nie umie znaleźć wyjścia. Czuje, że jest w błędnym kole.
Brak kropki
Osoba, której brakuje uważności, dbałości. Może nie kończyć spraw, albo odkładać je „na później”.

Nacisk

Nacisk mocny możemy rozpoznać po tym,
że na drugiej stronie kartki wyczuwalne są linie pisma.
Nacisk mocny
Osoba pewna siebie, obdarzona dobrym zdrowiem, witalna.
Nacisk słaby
Odwrotnie niż powyżej.
Nacisk zbyt mocny
Bardzo duże wewnętrzne napięcie.

Podpis

Podpis jak wizytówka,
jest informacją jak chcemy żeby nas postrzegano,
jacy chcemy być, a nie jacy jesteśmy.
Jest najtrudniejszy do interpretacji, więc zinterpretujmy tylko to, co pewne.
Podpis taki jak tekst
Osobie można ufać. Jest autentyczna, nie ma nic do ukrycia.
Najpierw imię, potem nazwisko
Dla takiej osoby na pierwszym miejscu są sprawy osobiste, potem zawodowe i tradycja rodzinna (i tak jest dobrze).
Najpierw nazwisko, potem imię
Osoba służy powinnościom rodzinnym lub przedkłada życie zawodowe nad osobiste.
Imię zdrobniale
Osoba chce być traktowana delikatnie. Niechęć do dystansu i rangi.

♫ Pisanie piórem

Pisanie piórem
Osoba, która pragnie prestiżu.
Pisanie piórem – kobiety
Wyszukane formy.
Pisanie piórem – mężczyźni
Wyszukane formy. Także w seksie.
Pisanie piórem z tradycyjną stalówką
Potrzeba zachowania tradycji. Na przykład tradycyjnych norm kultury osobistej.